Kerkdienst – Ds. Hester Wouda

Zondag 28 mei 9.30 uur, Abdijkerk, 1e Pinksterdag

Voorganger: Ds. Hester Wouda
Organist: Hans Beek
Koster: Jacob de Bree
Commissielid: Irene Visser
Collecten: 1e Diaconie (DIAC) / 2e KIA Zending (KIAZ)