Kerkdienst – Pastor Saskia Treu

Zondag 21 mei 9.30 uur, Rehobothkerk, Wezenzondag

Voorganger: Pastor Saskia Treu
Organist: Date Jan Jongsma
Koster: M. Wiersma
Commissielid: Theo ter Veen
Collecten: 1e Bloemen (BLMN) / 2e Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)