Contact

Postadres Scribaat

Margreeth ter Veen – Wolters
Hofstraat 39, 9831 RB Aduard
scriba@pkn-aduard.nl

Financiële administratie

Dhr. M. Wiersma (penningmeester)
Albert Harkemaweg 72 Aduard | 06 – 53 536 712
E-mailadres facturen: facturen-pkn-aduard@hotmail.com
Protestantse Gemeente Aduard-Den Ham-Fransum
IBAN: NL52 RABO 0375 8026 30 | KvK gegevens

Diaconie

diaconie@pkn-aduard.nl
IBAN: NL53 RABO 0348 6534 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Aduard

Giften en collectes zijn nog steeds digitaal en kunnen dus worden overgemaakt naar bovenstaand rekeningnummer o.v.v. het collectedoel (code) of met de Appostel App. Terugkerende doelen zijn onder meer:

 • Plaatselijk kerkenwerk (PLKEW)
 • Bloemen (BL)
 • Diaconie (DIAC)
 • KIA Werelddiaconaat (KIAW)
 • KIA Zending (KIAZ)
 • De Schakel (SCHA)
 • Geluid (GEL)
 • Javaanse boeren in Indonesië (KIAJAB)
 • Open Hof (OHOF)
 • Voedselbank (VB)
 • Platform Kerken Westerkwartier (PKW)
 • Wijkassistenten (WIJKA)

Preekvoorziening

Theo ter Veen, tel. 050 – 577 1288 en
Ada Meerse, tel. 06 – 14 123 587
preekvoorziener@pkn-aduard.nl

Kerkblad “De Schakel”

Anton Boonstra
deschakel@antonboonstra.nl

Beheer Rehobothkerk

Marten Wiersma
Tel. 050-4030980 of 06-53536712
meer informatie

Beheer Abdijkerk

Theo ter Veen
Tel. 050-5771288 of 06-38614367
meer informatie

Beheer ‘t Hoge Hof

Marten en Janny Wiersma
hethogehof@hotmail.com
Tel. 050-4030980 of 06-53536712
meer informatie

Websitebeheer

Anton Boonstra
website-pknaduard@outlook.com